Tréning s F. Columbu
Tréning s G. Pipasikom
Tréning s G. Pettersonom
Sly a InStone
Tréning pred Rambo IV.

AKO SLY TRÉNUJE?

Príklad tréningu pod vedením jeho osobného trénera Gunnara Petersona

PRÍŤAHY NA HRAZDE: (3-4 série, 6-12 opakovaní)
Po zahriatí s vlastnou váhou si Sly pripevní na telo záťaž a absolvuje pracovné série.
Zaujímavosť: priťahuje bradu k hrazde striedavo k pravej a potom k ľavej ruke.

STRIEDAVÉ PRIŤAHOVANIE SPODNEJ KLADKY: (3-4 série, 14-16 opakovaní)
Sly používa špeciálny stroj s dvoma sadami závaží po stranách, bočne priťahovanými spodným ťahom kladky s úchopom v tvare písmena D. Najskôr cvičí 10 opakovaní oboma rukami zároveň, potom pridá 4-6 opakovaní na každú stranu jednou rukou.

KRČENIE RAMENAMI NA ŠPECIÁLNOM STROJI: (3 série, 6-12 opakovaní)
Sly zdvíha okolo 180 kg.

PRÍŤAHY ČINKY V PREDKLONE: (3 série, 10-12 opakovaní)
Sly priťahuje k hrudníku činku držanú rukami za T-držiak, zatiaľ čo jej druhý koniec je opretý v rohu. Niekedy vymení úchop oboma rukami za jednoručný.

DREPY S VÝSKOKOM: (3 série, 15 opakovaní)
Pri tomto dynamickom cviku používa Sly nižšie záťaže a prispôsobuje ich momentálnej dispozícii.

ASYMETRICKÝ BICEPSOVÝ ZDVIH V STOJI: (3 série, 8-12 opakovaní)
Sly drží veľkú činku uprostred jednou rukou, druhou ju pridŕža na jednom konci, takže ruka uprostred drží väčšiu záťaž. Uprostred série vymení úchop.

BICEPSOVÝ ZDVIH NA STROJI: (3 série, 12-18 opakovaní)
Behom série mení Sly svoj úchop trikrát, aby svoje bicepsy stimuloval k výkonu čo najviac.

KLADIVOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI: (3 série, 18-30 opakovaní)
Sly začína paralelným zdvíhaním oboch jednoručiek v 8-10 opakovaniach, potom v ďalších 10-20 opakovaniach prevádza striedavé zdvihy.

V prestávkach medzi cvičeniami Sly trénuje brušné svaly a tréning končí posilovacími cvikmi na predlaktie.

 


MAIN PAGE