Americká vlajka s motívom Rockyho
American flag with Rocky

Túto vlajku mi daroval Slyov fanúšik Marek Klásek z Českej republiky
This flag present me Sly fan Marek Klásek from Czech republic