Bábka s podobizňou Slya ako Freddyho Heflina z Coplandu
Marionette with likeness Sly as Freddy Heflin from Copland

Za túto bábku ďakujem slyfanúšikovi Mírovi Pavlíčkovi z ČR