JUDGE DREDD
Dredd prevážaný do väzby
Dredd transported into custody