OSCAR
Angelo pri smrtelnej posteli svojho otca
Angelo by dieing his father