COPLAND
SPOKOJNÝ FREDDY HEFFLIN PO VYRIEŠENOM PRÍPADE
Satisfied Freddy Hefflin after solved incident.