CLIFFHANGER
Gabe Walker pri záchrane svojho kolegu a jeho priateľky