Victory / Návrat k víťazstvu
Sly a Sasha pri natáčaní
Sly a Sasha at shooting