Tango & Cash
Prvá spoločná akcia
The first joint action