STAYING ALIVE
Sly ako režisér pri natáčaní
Sly as director by filming