OVER THE TOP
Linc povzbudzuje svojho syna pri pretláčaní
Linc is cheering his son by armwrestling