Frankov pohľad na väzňami rozbíjajúci Mustang
Franks look