SPOKOJNÝ COBRETTI PO VYRIEŠENÍ PRÍPADU
Glad Cobretti after resolved incident.