ESCAPE TO VICTORY - ÚTEK DO VÍŤAZSTVA
Myseľ nad útekom aj počas hry