CANNONBALL
Slyova jediná scéna v Cannonballe
Sly's the only scene in Cannonball