Sly ako dobrý športovec už v škole
Sly as good sportsman yet in school