Sly a Brigitte pri natáčaní Rockyho IV
Sly and Brigitte by shooting Rocky IV