VOSKOVÁ FIGURÍNA V MOVIELANDE, CALIFORNIA
Waxwork at MovieLand California