Sly a Jon Secada počas natáčania Špecialistu
Sly and Jon Secada during filmig The Specialist