SLY PRI HRANÍ PÓLA
Sly By Playing Polo

Obrázkom prispela Elisabetta z Talianska
This picture contribute Elisabetta from Itally