Sly so soškou strieborný OTTO od časopisu Bravo - 1988
Sly with statue silver OTTO from magazine Bravo - 1988