Sly ako prvý bežec s Olympijskou pochodňou - US, Venice, California 2004
First to run with the Olympic torch in the US, Venice, California 2004