KINO 1/1991

Kresba od akademického maliara Teodora Rotrekla (CZ)
Painting by academic painter Teodor Rotrekl (CZ)

Obrázkom prispeli Romana a Anton Ťažkí, Bratislava
This picture contribute Romana and Anton Ťažkí, Bratislava (SK)